ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Σχέσεις

Η «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΗΣ ΑΛΕΠΟΥΣ

Η λέξη «διαφορετικότητα» σημαίνει ανομοιότητα και από μόνη της δεν παραπέμπει ούτε σε κάτι καλό, ούτε σε κάτι κακό, καθώς κάθε τι διαφορετικό, προφανώς αξιολογείται κατά περίπτωση. Πρόσφατα η «διαφορετικότητα» προβλήθηκε ως απόλυτη αξία και ενοχοποιήθηκε ο σχολιασμός της. Όμως, το διαφορετικό δεν είναι αυτονόητα αποδεκτό ή συμφέρον . Αυτό υπαγορεύει η στοιχειώδης εξυπνάδα και λογική, αυτό μας συμβουλεύει και ο παππούς μας ο Αίσωπος (7ος αιώνας Π.Χ.) με τον μύθο «αλώπηξ κόλουρος»:

Αλώπηξ κόλουρος
Άλώπηξ ὑπό τινος πάγης τὴν οὐρὰν ἀποκοπεῖσα ἐπειδὴ δι᾽ αἰσχύνην ἀβίωτον ἡγεῖτο τὸν βίον ἔχειν, ἔγνω δεῖν καὶ τὰς ἄλλας ἀλώπεκας εἰς τὸ αὐτὸ προσαγαγεῖν, ἵνα τῷ κοινῷ πάθει τὸ ἴδιον ἐλάττωμα συγκρύψῃ. Καὶ δὴ ἁπάσας ἀθροίσασα παρῄνει αὐταῖς τὰς οὐρὰς ἀποκόπτειν, λέγουσα, ὡς οὐκ ἀπρεπὲς μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ περισσόν τι αὐταῖς βάρος προσήρτηται. Τούτων δέ τις ὑποτυχοῦσα ἔφη· «ὦ αὕτη, ἀλλ᾽ εἰ μή σοι τοῦτο συνέφερεν, οὐκ ἂν ἡμῖν τοῦτο συνεβούλευσας».
Οὗτος ὁ λόγος ἁρμόττει πρὸς ἐκείνους, οἳ τὰς συμβουλίας ποιοῦνται τοῖς πέλας οὐ δι᾽ εὔνοιαν ἀλλὰ διὰ τὸ ἑαυτοῖς συμφέρον.

Η κολοβή αλεπού
Μια αλεπού που πιάστηκε σε παγίδα και της κόπηκε η ουρά, επειδή από τη ντροπή της φαινόταν ανυπόφορη η ζωή, σκέφτηκε ότι έπρεπε να παρασύρει και τις άλλες αλεπούδες στην ίδια συμφορά, ώστε να συγκαλύψει το δικό της ελάττωμα με το κοινό πάθημα. Τις συγκέντρωσε λοιπόν όλες και τις παρακινούσε να κόψουν την ουρά τους, λέγοντας τους πως η ουρά όχι μόνο είναι κάτι άσχημο, αλλά και ένα περιττό βάρος κρεμασμένο πάνω τους. Όμως, μία από τις άλλες αλεπούδες τη διέκοψε και της είπε: «Αυτό συμφέρει εσένα, αλλιώς δεν θα μας το συμβούλευες».
Αυτός ο μύθος ταιριάζει σε όποιον δίνει συμβουλές στους συνανθρώπους του όχι για το δικό τους το καλό αλλά για να εξυπηρετήσει προσωπικό του συμφέρον.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on email
Email
Share on print
Print